Recent Posts

MẤU CHỐT CƠ BẢN BÓNG BÀN -BÀI 4

Để đánh bóng tốt, trước tịên cần phải nắm rõ các vần đề mấu chốt cơ bản bóng bàn như: phán đoán hướng bóng đến, điểm rơi của bóng, tính chất xoáy của bóng, lực đánh bóng mạnh hay nhẹ, sau đó nhanh chóng di chuyển bước chân tạo vị …

Read More »