Recent Posts

TÍNH CHẤT CỦA BÓNG XOÁY -BÀI 22

Khi có độ xoáy, bóng sẽ bật trên bàn và bật trở lại từ mặt vợt bóng bàn của đối phương khác hẳn so với khi không xoáy 1. Đặc điểm bay của bóng xoáy: Đặc điểm xoay của bóng xoáy. Bóng không xoáy khi bay chỉ chịu phản lực là lực …

Read More »

CÁC LOẠI XOÁY TRONG BÓNG BÀN -BÀI 21

Trong quá trình bay nếu quả bóng bàn đánh đi xoay với tốc độ tương đối lớn và có tính chất xoay rõ rệt thì được gọi là bóng xoáy. Độ xoáy của bóng khi đánh là một trong những nhân tố chủ yếu góp phần giành thắng lợi của môn bóng bàn. …

Read More »